3 Şubat 2015 Salı

Tek devlet pek çok hanedan mı, çok kurup çok yıkmak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Hangi Türk Devletlerinin devamıdır?
Türkiye Türklerinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti şu büyük devletlerin devamıdır:
1. Göktürk Hakanlığı;
2. Karahanlı Hakanlığı;
3. Selçuklu Hakanlığı;
4. Anadolu Selçuklu Hakanlığı;
5. Osmanlı Hakanlığı
ve
Türkiye Cumhuriyeti.

*Hakanlık, boyların birleştirildiği konfederasyon şeklindeki yönetim anlamındadır. Batılıların İmparatorluk kavramı tam olarak Türk devlet yapı ve geleneğini karşılamaz.

Anadolu Selçuklu ile Osmanlı ise diğerlerine göre zaman ve mekan (coğrafya) bakımından daha gelişmiş ve görece "modern" devlettir!

Şah İsmail'in Anadolu Türkmenlerinin desteği ile kurduğu Büyük Safevi Hanlığı, Göktürklerden Türkiye Cumhuriyetine uzanan devlet ve siyasi kültür geleneği kadrosunda değildir ama bir Türk devletidir. Bunun gibi Avrupa Hunları, Hazarlar, Bulgarlar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Harzemşahlar, Gazneliler, Memluklular, Babürlüler gibi irili ufaklı olup çeşitli coğrafyalarda, kısa veya uzun ömürlü, boy asabiyetine dayalı kurulmuş devletler de, Göktürk Kağanlığından Türkiye Cumhuriyetine tevarüs eden siyasi geleneğin içinde farz edilemez. Bu devletler daha çok Türk genel tarihinin geniş kadrosu içinde değerlendirilebilir.

Türkçü tarihçi Nihal Atsız'ın isabetli biçimde tespit ettiği gibi, -Türkiye Cumhuriyeti ile sonuçlanan vatan açıp, devlet kurma geleneği çerçevesinde- 16 imparatorluk kurup yıkmak bir gazeteci fantazisi ve hamasi aktüalitedir. (Bu konuda Prof. Dr. Kemal Üçüncü'nün "Kaç Devlet Kurduk Kaç Devlet Yıktık" isimli makalesinin yayınlandığı web adresi eklenmiştir. (Okumak için tıklayınız) 
Rahmetli Hocam Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun ispatladığı gibi, bu devletlere atfedilen 16 devlet bayrağı da, -bilhassa 12 Eylül'den sonra şişirilen- hamasi bir fanataziden başka bir şey değildir. Prof. Dr. Kafesoğlu hocamın Şubat 1981 tarihinde Yıllar Boyu Tarih dergisi yazarı Ertan Ünal ile yaptığı mülakatın o bölümü:
Prof. Dr. İ. Kafesoğlu

Öte yandan Türk Kültürü'nün 251. sayısında sıralandığı gibi Asya Hun Hakanlığı'ndan (M.Ö. 400 - M.S. 48) itibaren kurulan Türk devletlerinin (Hakanlık, Hanlık, beylik vb.) sayısı da 110 civarındadır. Bunların 15'i gerçekten de dünya tarihini kökten değiştiren büyük devletlerdir. Türkiye Cumhuriyeti armasında 16 yıldızla temsil edilen ve 13 bayrak uydurulan (3'ü doğru) bu Türk devletlerinin asıl sayısı, doğru isimleri aşağıdaki fotokopideki gibidir.

Prof. Dr. A. Donuk
 Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, Türk Kültürü Dergisi,
Mart 1984, Sayı: 251. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder