13 Ocak 2015 Salı

Türkiye Cumhuriyeti Hangi Türk Devletlerinin devamıdır?

Türkiye Türklerinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti şu büyük devletlerin devamıdır:

1. Göktürk Hakanlığı; *
2. Karahanlı Hakanlığı; 
3. Selçuklu Hakanlığı; 
4. Anadolu Selçuklu Hakanlığı; 
5. Osmanlı Hakanlığı 
ve
Türkiye Cumhuriyeti. 

*Hakanlık, boyların birleştirildiği konfederasyon şeklindeki yönetim anlamındadır. Batılıların İmparatorluk kavramı tam olarak Türk devlet yapı ve geleneğini karşılamaz. 

Anadolu Selçuklu ile Osmanlı ise diğerlerine göre zaman ve mekan (coğrafya) bakımından daha gelişmiş ve görece "modern" devlettirler!

Şah İsmail'in Anadolu Türkmenlerinin desteği ile kurduğu Büyük Safevi Hanlığı, Göktürklerden Türkiye Cumhuriyetine uzanan devlet ve siyasi kültür geleneği kadrosunda değildir ama bir Türk devletidir. 

Bunun gibi Avrupa Hunları, Hazarlar, Bulgarlar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Harzemşahlar, Gazneliler, Memluklular, Babürlüler gibi irili ufaklı olup çeşitli coğrafyalarda, kısa veya uzun ömürlü, boy asabiyetine dayalı kurulmuş devletler de, Göktürk Kağanlığından Türkiye Cumhuriyetine tevarüs eden siyasi geleneğin içinde farz edilemez. Bu devletler daha çok Türk genel tarihinin geniş kadrosu içinde değerlendirilebilir. 

Türkçü tarihçi Nihal Atsız'ın isabetli biçimde tespit ettiği gibi, -Türkiye Cumhuriyeti ile sonuçlanan vatan açıp, devlet kurma geleneği çerçevesinde- 16 imparatorluk kurup yıkmak bir gazeteci fantazisi ve hamasi aktüalitedir. Rahmetli Hocam Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun ispatladığı gibi, bu devletlere atfedilen 16 devlet bayrağı da, -bilhassa 12 Eylül'den sonra şişirilen- hamasi bir fanataziden başka bir şey değildir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder