3 Aralık 2012 Pazartesi

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, "Avrupa Birliği, bunalımını İstanbul'a kulak vererek aşabilir" dedi ve Itrî Dönemi Sempozyumu Tekbir ve Salât-ı Ümmiye ile açıldı...


Büyük Türk bestekâr BuhûrîzâdeMustafa Efendi (Itrî) ölümünün 300. yılında, UNESCO'nun 2012’yi “Itrî Yılı”ilan etmesi nedeniyle İKSV'nin düzenlediği bir törenle anıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış'ın da katıldığı açılış töreninde Itrî ve dönemi bestekarlarının eserleri icra edildi. Ahmet Özhan'ın solist olarak katıldığı konserin finali ise büyük bestekarın Tekbir ve Salat-ı Ümmiye'si ile tamamlandı.


Açılışta bir konuşma yapan  Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış şunları söyledi: 

"Aslında buaçılış konuşmasını Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendigerçekleştirecekti. Kendisi, Itrî müziğini gerçekten çok beğeniyle takip eden birbüyüğümüz ve siyasetçimizdir. Ülkemize tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek olanRusya Devlet Başkanı Sayın Putin’in seyahati öncesi bazı toplantıları vehazırlıkları yapma ihtiyacı hâsıl olduğundan bugün öğleden saatleri saatlerindebu açılışı benim yapmam talimatını verdi ve her birinize ayrı ayrı selamlarınıve sevgilerini iletmemi istedi.
Bakan Egemen Bağış

"Değerlihanımefendiler, beyefendiler, gerçekten bu toplantı ve konser çok anlamlı çünkübu bir açılış konseri. Yarın bu salonda Itrî  ve Dönemine Disiplinler Arası BakışSempozyumu gerçekleştirilecek. UNESCO’nun, Itrî ’nin vefatının 300’üncü seneyidevriyesinde bu seneyi bir Itrî  Yılı olarak tanımlamış olması, bununÜniversitemizde böylesine anlamlı bir sempozyumla değerlendiriliyor olmasıgerçekten çok önemli. İKSV’nin bu etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırarak,önemsemesi ve katkılarını çok anlamlı buluyorum.

"Itri ve dönemi bestekârlarınıneserlerini icra edecek sanatçılarımız inanıyorum ki, asırlardır silinmeyen osesleri musikiyi ruhu bir kere daha hissetme imkânı verecekler.

Itrî  hiçkuşkusuz bu toprakların ve aziz milletimizin sesidir. Şair Yahya Kemal’in engüzel şekilde ifade ettiği gibi, Itrî, ihtiyar çınarlardan dinlediği baharseslerini ta Budin’den Irak’a ve Mısır’a kadar… Onlardan çok daha uzak diyarlarakadar ulaştırdı.

Itrî musikisindedin kadar, hayat kadar, Boğaz, Mavi Tunca, Fırat yani bizim kâinatımızımezcettiği bir sanatçı oldu. Aynı zamanda bir hatta bir şair olan Itrî  ineYahya Kemal’in mısralarıyla, “Şimdi gemiler geçmeyen bir ummanda” ama bizemuhteşem bir geçmiş ve yine muhteşem bir geleceği mezcettiği unutulmaz eserlerbıraktı.

Bugün üyesiolmaya çalıştığımız AB’nin Itrî’yi daha yakından anlayabilmesi, İstanbul’u dahaiyi anlayabilmesi lazım. Avrupa’nın bugün içine düştüğü buhrandankurtulabilmesi için İstanbul’un sesine kulak vermesi lazım. Çünkü İstanbul Bachile Itrî’nin Mozart ile Dede Efendi’nin Şevki Bey’le Schubert’in ahenginianlamak açısından çok önemli bir şehir. Üç ayrı medeniyete başkentlik yapmışolan İstanbul’umuzda Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı İmparatorluğunabaşkentlik yapmış bu güzel şehrimiz Avrupa’ya da kültür başkentliği yaptı.

Itrî'ninbestelediği eserler Türkiye ile birlikte çok geniş bir coğrafyada üç asırdırsadece lisan ile değil aynı zamanda kalp ile de seslendiriliyor. Itrî bizimsevgi medeniyetimizin sadasıdır. Itrî gibi ruhunu sese aksettirmiş sesiniasırlara sirayet ettirmiş bir sanatçıya nasip olmak bu millet için gurur veşeref vesilesidir.

İnanıyorum ki bugüzel salonda tarihe bir kere daha tanıklık edeceğiz. Hülyalara daldığımızkadar geçmişin ilhamı ile geleceği tasavvur edeceğiz. Yine inanıyorum kiAnadolu’nun topraklarının buhurunu hep birlikte teneffüs edeceğiz.

UNESCO veİKSV’ye Itrî’yi bir kere daha yad etme imkanı verdikleri için teşekkürediyorum. Sayın rektörümüzün şahsında tüm üniversite camiasını dakonukseverlikleri için teşeşkür ederken, Itri’nin kendi deyimi ile “Yarın rûz-i cezâ”da Hazret-iPeygamberin şefaatine nail olmasını bu duasının kabul olmasını niyaz ediyoruz. 

İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın konuşması:

"Sayın Bakan,Değerli Konuklar,
Kültür-sanatyoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli vekalıcı bir etkileşim sağlamak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın temel amaçlarıarasında yer alıyor.
İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı

"İKSV, 2012’de40. yılını kutlarken, misyonu ve vizyonu çerçevesinde geleneksel sanatlaraağırlık verme kararı almıştır. Geleneksel ve çağdaş müzik, el sanatları vetasarım, geleneksel sahne sanatları ve tiyatroyu buluşturan verimli tartışmaortamları yaratmak, bu alanlarda yapılacak araştırmaları teşvik etmek veyayınlar hazırlamak önceliğimiz olacaktır.

"Bu kapsamda,İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi ileuzun soluklu bir işbirliği sürdürmeyi planlıyoruz. İki kurumun ortaköncelikleri ve zaman planları doğrultusunda her sene uluslararası nitelikte birproje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece, bu alandaki düşünce üretiminindaha da zenginleşmesini amaçlıyoruz.
OMAR ile birlikte yürüttüğümüz ilk çalışma,UNESCO’nun 2012’yi Itrî Yılı ilan etmesi nedeniyle düzenlediğimiz bu konser veuluslararası sempozyum oldu. Her iki etkinliğin içeriği de bu büyük Türkbestecisinin yapıtlarına ve tarih, edebiyat, müzik gibi farklı disiplinlerinbakış açılarından 17. yüzyıla odaklanıyor. Ölümünün 300’üncü yılında BuhurîzâdeMustafa Itrî’nin anılacağı bu etkinliklerin, düşünce dünyamıza anlamlı birkatkıda bulunacağını ümit ediyorum.

"Bu akşambizlerle birlikte olan tüm konuklarımıza, ev sahipliği için İstanbulÜniversitesi’ne ve Sayın Rektör’e konseri canlı olarak yayınlayan Türkiye RadyoTelevizyon kurumuna, programın danışmanlığını üstlenen İstanbul ÜniversitesiOsmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Türk Müziği İcraHeyeti Şefi Sayın Gönül Paçacı’ya ve merkezin yönetim kurulu üyelerine katkılarıiçin Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan ile İKSV YönetimKurulu Üyesi Ethem Sancak’a ve katılımıyla bizi onurlandıran Bakan Sayın EgemenBağış’a içten teşekkürlerimizi sunuyorum."

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'in konuşması

"Üniversitemizinbu salonunda sadece yaşadığı devrin değil, klasik müziğimizin tüm zamanlarınınen ünlü ve önemli bestekârlarından olan Itri’ye, 17. Asrın diğer bestekârlarınıneserlerinden oluşan bir konser dinleyeceğiz. İstanbullu bir bestekâr, iyi birhatta ve şair olduğu bilinen Itri mahlaslı Buhurizade Mustafa Efendi günümüzekalan eserleriyle toplumun bütün katmanlarını etkilemiş bir sanatkârdır. 
İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet

İKSVile birlikte düzenlenen bu konser vesilesiyle üniversitemizde köklü bir geçmişiolan müzik geleneği ile ilgili bazı gelişmelerin İ. Ü. 2012yılında kültür ve sanat hayatımız için çok önemli bir oluşumun önünü açtı.1985-1986 yılında üniversitemize bağlanmış olan ve kökü ülkemizin ilk resmimüzik okulu Darü’l-elhana dayanan İÜ Devlet Konservatuarında, “Osmanlı dönemimüziği lisans programı” açıldı. Eş zamanlı olarak da yine rektörlüğümüze bağlıOsmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) kuruldu. Böylece müziktekiakademik yapılanmanın temel gereği olan eğitim ve araştırma boyutları 27 yıllıkbir gecikmeden sonra tamamlandı. 

Konservatuarın en eski birimi olup günümüzekadar devam eden Türk Müziği İcra Heyeti de uygulama işlevini bu yeni modeldâhilinde sürdürmek üzere OMAR’da görevlendirilerek yapısal bir bütünlüksağlanmış oldu.

YineÜniversitemize bağışlanmış ve 2012 yılı başında İl Özel İdaresi’nin dekatkılarıyla ile restorasyonu tamamlanmış olan tarihi Baltalimanı Mîrgûn Köşkü’nün rektörlüğümüzce OMAR’a tahsisedilmesinden sonra, bu binada bir araya topladığımız Osmanlı dönemi müziğieğitim araştırma ve uygulama faaliyetlerinin sonuçlarını ilerleyen zamanlardabirlikte göreceğiz.

İKSV’nınkatkılarıyla düzenlenen bugün verilecek konser ve yarınki “Uluslararası Itri ve Dönemine Ait Disiplinler arası Bakışlar Sempozyumu”nunüniversitemizin yeni kongre ve kültür merkezinde gerçekleştiriliyor olmasıbizler için gerçekten çok büyük mutluluk.

Önemli ve altıçizilmesi gereken bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 yıla yakın birzaman zarfında oluşturulan ve içinde pek çok nadir örneğin bulunduğu, 600civarındaki enstrümandan oluşan bir koleksiyon, sahibi mimar Sayın BülentAğacabay tarafından OMAR’a bağışlanıyor. Kendisi amatör olarak başladığı haldederin müzik sevgisi yüzünden saz yapımcılığına kadar vardırdığı merakının maddive manevi değeri çok yüksek bir koleksiyona dönüştürmüştür. Koleksiyonununüniversitemizin çatısı altında değerlendirilmesi yönünde kararı için kendisineteşekkür ediyorum." 

ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR SEMPOZYUMU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Beyoğlu Belediyesi'nindesteğiyle düzenlenen “Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” sempozyumu,3 Aralık Pazartesi günü 10.00-17.30 saatleri arasında, İstanbulÜniversitesi'nin ev sahipliğinde Beyazıt Kampüsü'nde yer alan Kongre KültürMerkezi'nde gerçekleştirilDİÇ 

Itrî’den yola çıkılarak 17. yüzyıl döneminin müzik, felsefe, tarih veedebiyat gibi farklı disiplinler açısından değerlendirileceği sempozyumda sunulacak tebliğlerdenoluşacak Türkçe ve İngilizce bir yayın da hazırlanacak. 

Müzik, felsefe ve edebiyat gibi alanlarda konuşmaların yer alacağısempozyumda, Türkiye’nin Osmanlı tarihi alanındaki en önemli uzmanlarındanProf. Dr. Mehmet Genç, Osmanlı'da 17. yüzyılın sosyal ve ekonomik yapısıüzerine değerlendirmeler yapacak. Otuz yılı aşkın bir süredir klasik Türkmüziğiyle ilgili araştırmalar yapan Türkolog Prof. Dr. Walter Feldman ise AliUfkî, Evliya Çelebi ve Kantemir gibi önemli isimlerin de yaşadığı bu dönemdekimüzik formlarının özellikleri ve değişimi üzerine yoğunlaşacak. Aynı zamandaUNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. MehmetKalpaklı’nın dönemin edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerinin ardından,müzikolog Ersu Pekin, Itrî ve dönemini tezkîreler ışığında anlatttı. 

Merkezi Tahran'da bulunan “İslam Konferansına Üye Ülkeler ParlamentolarBirliği”nin genel sekreteri Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın dönemin Şark-İslamkültürünü ele alacağı konuşması, yaklaşık 40 yıldır Fransa'da yaşayan ve Türkmüziğini batıya tanıtan, müzikoloji çalışmaları da bulunan ünlü sanatçı veneyzen Kudsi Erguner'in, Itrî ve döneminden günümüze, Osmanlı musikisindekiyorum farklılıklarını incelemesiyle devam etti.

Sempozyumda ayrıca, Itrî'nin Klâsik Türk Musikisi repertuarının enyetkin eseri olarak kabul edilen "Neva Kâr"ına ait ses kayıtlarınınizleyicilerle paylaşılacağı özel bir bölüm de yer alacak. “Neva Kâr'ın farklı seskayıtları ışığında eskiden yeniye doğru icraları, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğüntarafından aleniyet-mahremiyet sorunu açısından incelenecek. Necil KazımAkses'in "Itrî’nin ‘Neva Kâr’ı Üzerine Büyük Orkestra İçin Scherzo” isimlieseri de yine bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Özkoçtarafından değerlendirildi.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder